Servicii destinate preselor continue de PAL, MDF, OSB

Consultanță și Servicii pentru Presele Continue

Lubcon_logo

Gama completă pentru prese continue

0
Agreere Dieffenbacher din anul 1990
0 +
Prese în lume
0 +
Țări

Gama completă de produse și servicii pentru presele continue

P5191586

Gama completă de lubrifianți speciali LUBCON

Ingrediente

Lubcon_logo

Consultanță și servicii locale

Optimizare continuă prin cercetare și dezvoltare

Pre-audit lubrifiere

Documentare în teren

Inspecție în timpul funcționării presei

Evaluare peliculă lubrifiantă pe fiecare componentă

Prelevare mostre ulei uzat

Analize de ulei interpretate

Monitorizare stare tije

Măsurare depuneri carbon în interiorul rolelor

Curățare lanțuri și tije în timpul funcționării presei

Etichetare puncte de gresare manuală

Analiza și interpretarea datelor prelevate, coroborare cu best-practice și elaborarea recomandărilor de optimizare a lubrifierii

Recomandarea unui pachet personalizat LUBCON pentru condițiile specifice de operare ale fiecărei prese

Monitorizare periodică
pe toată duata de utilizare a pachetului LUBCON

Imagini cu lanțuri și tije, după șase luni de utilizare a pachetului LUBCON

Sunteți interesat de un pre-audit de lubrifiere gratuit al presei dumneavoastră?